เคล็ดลับจัดบ้านหน้าร้อน: ป้องกันสัตว์เลี้ยงเป็นฮีทสโตในบ้าน

ความร้อนของช่วงฤดูร้อนอาจทำให้สัตว์เลี้ยงองคุณรู้สึกไม่สบาย และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ขอพวกเขา ด้วยเหตุนี้ จัดบ้านให้สัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่เย็นสบายใหสัตว์เลี้ยงหรือการใส่ใจความปลอดภัยในบ้านให้อยู่ร่วกับคุณได้อย่างมั่นคง ดังนั้น บทความนี้จะเสนอแนวทางเคล็ดลับการจัดบ้านหน้าร้อนอย่างเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เจอกับภัยคุกคามจากความร้อนที่ระบายความร้อนด้เลี่ยงไม่พ้น

ห้องอาบน้ำสะอาดและรับแสงแดดไม่เข้าตังแต่สร้างบ้านของคุณ

ห้องอาบน้ำมีบทบาทสำคัญในการดูแลสัตว์ลี้ยงในช่วงหน้าร้อน เพื่อป้องกันการได้รับความร้อนจากแสงแดดอย่างตรงโดยตรง คุณควรให้การคำนึงถึงการวางที่ให้ห้องอาบน้ำรับแสงแดดไม่เข้าตั้งแต่สร้างบ้าน หรือหากคุณไม่สามารถทำได้ คุณอาจพิจารณาใส่หน้าต่างหรือม่านห่อหุ้มกันแสงแดด เพื่อให้ห้องอาบน้ำของคุณคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเย็นสบายตลอดเวลา

พื้นที่ร่มเงาและระยะห่างในบ้าน

ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่มเงาในบ้าน เช่น เพาะต้นไม้หรือติดตั้งกันสแลนที่สะท้อนแสงแดดในพื้นที่โต๊ะอาหารหรือพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงมักฝังจมตัวไว้ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถหาเวลาพักผ่อนในที่ร่มเงาและหลบหนีความร้อนได้ นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดและเคาะล้างพื้นที่ต้ต้นไม้เพื่อลดความร้อนที่พื้นดิน

นอกจากการพยายามสร้างพื้นที่ร่มเงา คุณยังควรเลือกเตรียมพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงสามารถหลบหนีความร้อนได้ เช่น พื้นที่ในบ้านที่มีพื้นที่ไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงหรือที่จัดสร้างสำหรับมุมสมองของพวกเขา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนอนหลับหรือพักผ่อนในสภาพอากาศร้อน

การเตรียมพื้นที่เย็นสบายในบ้าน

เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณรู้สกสบายใจในช่วงหน้าร้อน คุณควรตรวจสอบระบบปรับอากาศในบ้านอยงสม่ำเสมอ เช่น การเปิดแอร์ในบ้านให้เย็นเพียงพอทสุดเมื่สัตว์เลี้ยงของคุณเข้าอากาศที่ถูกวางแผนไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้พื้นที่ในบ้านภายต้โต๊ะหรือันไดในการวางแอร์พกพาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงไม่รูสึกอึดอัดหรือร้อน

การสร้างสภาพแวดล้อมการอาศัยที่ปลอดภัย

หนึ่งในเหตุผลที่สัตว์เลี้ยงอาจหลบหนีอากาศร้อนคือการมองหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อเยือน ในบ้านของคุณ จงเตรียมตวามปลอดภัยให้กับสัตว์เล้ยงของคุณ เช่น เด็กและสัตว์เลี้ยงคือเพื่อนต้องการาก คุณสามารถใช้ประตูขั้วเปิดไว้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านโดยไม่ต้องขออนุญาต เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและสบยสำรับการเดินเล่นและการเรียนรู้

ด้วยมาตรการเบื้องต้นเหล่านี้ คุณสามารถจัดบ้านให้สัตว์เลี้ยงของคุณหมันเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เจอกับภัยคุกคมจากวามร้อนฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ความสุขและความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้งของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น แลกเปลี่ยนและปรึกษากับสัตวแพทย์หรผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการทำให้สัตว์เลี้ยงมีสภาพที่การอาศัยลอดภัยในช่วงหน้าร้อน

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ