Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการ Baanhub

ยินดีต้อนรับสู่ Baanhub! ก่อนใช้บริการของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อย่างระมัดระวัง โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา (baanhub.co) หมายถึงคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีการใช้บริการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอให้บริการบนเว็บไซต์

1. การยอมรับเงื่อนไข โดยการใช้ Baanhub คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีการใช้บริการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอให้บริการบนเว็บไซต์

2. การลงทะเบียน

2.1 คุณอาจต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของ Baanhub คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน

2.2 คุณมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลรับรองของบัญชีของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

2.3 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อลงทะเบียนและใช้ Baanhub

3. พฤติกรรมของผู้ใช้

3.1 คุณตกลงที่จะใช้ Baanhub เพียงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้

3.2 คุณจะไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรบกวนหรือการรบกวนกับการทำงานของ Baanhub หรือบริการของมัน

3.3 คุณจะไม่ใช้ Baanhub เพื่อกระจายสแปม ข้อความที่ไม่ถูกต้อง หรือรูปแบบโฆษณาหรือวัสดุโปรโมชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. เนื้อหา

4.1 ผู้ใช้รับผิดชอบโดยเด็ดขาดสำหรับเนื้อหาที่พวกเขาโพสต์บน Baanhub รวมถึงรายการ ความคิดเห็น และวัสดุอื่น ๆ

4.2 คุณตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่สมเหตุสมผล ละเมิด หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใน Baanhub

4.3 Baanhub สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้หรือถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 เนื้อหาทั้งหมดบน Baanhub รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ และภาพถ่าย เป็นทรัพย์สินของ Baanhub หรือเจ้าของลิขสิทธิ์และได้รับการป้องกันด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

5.2 คุณไม่สามารถใช้ ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ จาก Baanhub โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า

6. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

6.1 Baanhub ให้บริการของตัวเองตาม “ตามสภาพในขณะนั้น” และ “ตามสภาพที่มีให้บริการ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6.2 เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บน Baanhub

6.3 Baanhub ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงการรับประกันเงื่อนไขการเป็นผู้ค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ และการละเมิดลิขสิทธิ์

7. การจำกัดความรับผิด

7.1 Baanhub และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม คดี หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ Baanhub

7.2 ข้อจำกัดความรับผิดนี้ใช้งานไม่ว่าความรับผิดนั้นจะตามโครงสร้างพื้นฐาน ความปรารถนา การเกินกำหนดของความรับผิด หรือใด ๆ อย่างอื่น ๆ แม้ Baanhub จะได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย

8. การปกป้อง คุณยินยอมที่จะปกป้องและคุ้มครอง Baanhub และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทน จากการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ Baanhub หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้รับการบรรจุไว้ภายใต้กฎหมายและได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย การข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้การกำหนดอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

10. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข Baanhub สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้ Baanhub ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าเป็นการยอมรับของเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้ว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected].

ปรับปรุงล่าสุด:  5/6/2024

Compare listings

เปรียบเทียบ